Läs den svenska versionen nedan.

Hi!
My name is Dejana and I am an artist from Serbia. I am graduate of the Art Academy in Banja Luka, Department of Painting, the class of professor Slobodan Bijeljac.
Since 2018 I live and work in Sweden. My favorite technique is watercolor but I have a lot of experience in painting other techniques.
You can find a short description of my artwork here.

Awards:

 • 2005-the award for the water-colour at the final Art Academy student exhibition
 • 2006-the award for the icono painting at the final Art Academy student exhibition
 • 2008-the award for the best student, department of fine arts

Solo exhibitions:

 • 2006-March, Watercolors, Art Academy, Banja Luka BiH
 • 2006-October, Watercolors, National Assembly of Republic of Srpska
 • 2009-August, Watercolors, Museum of Losinj, Mali Losinj, Croatia
 • 2010-May, Watercolors, Banski dvor-Cultural center, Banja Luka, BiH
 • 2010-September, Watercolors, Vonyarcvashegy, Hungary
 • 2012-April, Poetics of forest, caffe Manja (hotel “Palas”), Banja Luka
 • 2014-november/december, Poetics of forest, National Theatre, Banja Luka
 • 2016-February, JU ” Center for education and culture” Laktasi
 • 2019 February, “Swedish nature- watercolors” Fenix Kultur och Kunskapscentrum, Vaggeryd, Sweden
 • 2019- April, Swedish nature, Finrummet galery in Jönköping
 • 2020 – Konstrundan in Jönköping, Sweden, in Circular Centre, Watercolors, icons and collage
 • 2021 – June, Watercolors, “ Swedish nature”, Stugan in Stadsparken, Jönköping
 • 2021 – September, Konstrundan in Jönköping, Sweden, in Immanuelskyrkan, Watercolors, icons and collage

The first watercolors in the Academy of Visual Arts

During my studies, I held my first two watercolor exhibitions and they mostly consisted of still lifes. In that exhibition, my focus was to portray light and shadow play.

Abstract watercolors

The following  exhibitions were in Bosnia, Hungary and Croatia and there I showed watercolors in larger format (about 55x75cm). These exhibitions focused on abstract landscapes and unusual moods and emotions.

Collage

In 2012, I started experimenting with collage and mixed media in different formats. The motive was the forest and all the emotions that were born out of my love for nature.

Swedish nature

When I moved to Sweden in 2018, I became so fascinated by the Swedish nature that now became a model for my continued creation. The motifs were the Swedish forest, lakes and the feeling and atmosphere at different times of the day.

Activity at work

During a Swedish language course, Korta Vägen (October 2018 – April 2019), at JU, I did an internship at Österängens Konsthall. There I met many artists and had very interesting conversations. I had the opportunity to learn the art scene in Jönköping a little closer and I am very happy about that opportunity. In 2019, I got a job at the Circular Center in Jönköping and worked as a supervisor until November 2021. My job description also included creative work with women who did their work training at the Circular Center. This creative work involved, among other things, painting on textiles.

The latest watercolors

I have held a watercolor course that was temporarily interrupted due to COVID-19 but I hope it can start again soon. Now I hold a painting course for teenagers. This year I participated for the first time in the Art Round in Jönköping and exhibited icons, watercolors and collages.

Icons

Watercolor is my favorite technique but I also use other painting techniques and am always happy to explore different possibilities. I also have extensive professional experience in icon painting and have painted for the Orthodox Church for many years. Egg tempera has a special meaning and is close to my heart. I have painted many icons in different sizes and also icons in larger formats in churches in Bosnia.

Mural

I have also painted illustrations in several school books but also large murals. One of these murals is in Mali Losinj in Croatia. Art is freedom! Inspiration is in everything and always and the possibilities are limitless!

Thank you so much for taking the time to look at this website!

 

————– Svenska ————–

Hej!
Jag heter Dejana och jag är en konstnär från Serbien. Sedan 2018 bor jag och arbetar i Sverige. Min favoritteknik är akvarell men jag har stor enfarenhet av att måla andra tekniker.
Fins du där en kort beskrivning av min konstverk.

First column content.

Priser:

 • 2005 – akvarellpris, slututställning på Bildkonstakademin
 • 2006 – ikonpris, slututställning på Bildkonstakademin
 • 2008 – pris till bästa student på slututställning på Bildkonstakademin
Second column content.

Utställningar:

 • 2006 – mars, akvareller, Bildkonstakademin, Banjaluka, BiH
 • 2006 – oktober, akvareller, Nationellt parlament, Banjaluka, BiH
 • 2009 – augusti, akvareller, Museum i Mali Losinj, Kroatien
 • 2010 – maj, akvareller, Kultur Center, Banjaluka, BiH
 • 2010 – september, akvareller, Kultur Center, Vonyarcvashegy, Ungern
 • 2012 – april, “ Skogens poesi “collage och blandad teknik, hotell Palas, Banjaluka, BiH
 • 2014 – november, “ Skogens poesi”, collage och blandad teknik, Nationelteatern, Banjaluka BiH
 • 2016 – februari, “ Skogens poesi”, Kultur Center, Laktasi, BiH
 • 2019 – februari, akvareller, “Svensk natur”, Fenix Kultur och Kunskapscentrum, Vaggeryd, Sverige
 • 2019 – april, akvareller “ Svensk natur”, Finrummet galleri i Jönköping, Sverige
 • 2020 – Konstrundan i Jönköping, Sverige, på Circular Centre, akvareller, ikoner och collage
 • 2021 – juni, akvareller “ Svensk natur”, Stugan i Stadsparken, Jönköping
 • 2021 – september, Konstrundan i Jönköping, Sverige, på Immanuelskyrkan, akavareller, ikoner och collage

De första akvarellerna i Bildkonsakademin

Mitt namn är Dejana Kercov och jag föddes 1977 i Zrenjanin (Serbien).
2008 tog jag examen från Bildkonstakademin i Banjaluka (Bosnien och Hercegovina).
Under studietiden höll jag mina två första akvarellutställningar och de bestod mestadels av stilleben. I den utställningen var mitt fokus att skildra ljus och skuggspel.

Abstrakta akareller

De följande utställningarna var i Bosnien, Ungern och Kroatien och där visade jag akvareller i större format (cirka 55x75cm). Dessa utställningar fokuserade på abstrakta landskap och ovanliga stämningar och känslor.

Collage

År 2012 började jag experimentera med collage och blandad teknik i olika format.
Motivet var skogen och alla känslor som föddes ur min kärlek till naturen.

Svensk natur

När jag 2018 flyttade till Sverige blev jag så fascinerad av den svenska naturen som nu blev förebild för mitt fortsatta skapande.
Motiven blev den svenska skogen, sjöar och känslan och stämning vid olika tiden på dygnet.

Aktivitet på jobbet

Under en svensk språkkurs, Korta Vägen (oktober 2018 – april 2019), på JU gjorde jag praktik på Österängens Konsthall. Där träffade jag många konstnärer och hade väldigt intressanta samtal. Jag fick möjlighet att lära mig konstscenen i Jönköping lite närmare och jag är väldigt glad över den möjligheten.

2019 fick jag arbete på Circular Centre i Jönköping och jobbade som arbetsledare till november 2021. I min arbetsbeskrivning stod också kreativt arbete med kvinnor som gjorde sin arbetsträning på Circular Centre.
Detta kreativa arbete innebar bland annat att måla på textilier.

De senaste akvarellerna

Jag har hållit en akvarellkurs som tillfälligt avbröts på grund av COVID-19 men jag hoppas att den kan komma igång snart igen. Nu håller jag en målarkurs för tonåringar.
I år deltog jag för första gången på Konstrundan i Jönköping och ställde ut ikoner, akvareller och collage.

Ikoner

Akvarell är min favoritteknik men jag använder också andra målningstekniker och är alltid glad att utforska olika möjligheter. Jag har också stor yrkeserfarenhet inom ikonmålning och har målat för den ortodoxa kyrkan i många år.
Äggtempera har en speciell betydelse och ligger mig varmt om hjärtat. Jag har målat många ikoner i olika storlekar och även ikoner i större format i kyrkor i Bosnien.

Väggmålning

Jag har även målat illustrationer i flera skolböcker men också stora väggmålningar. En av dessa väggmålningar finns i Mali Losinj i Kroatien.

Konst är frihet! Inspiration finns i allt och alltid och möjligheterna är obegränsade!

Tack så mycket för att du tog dig tid att titta på denna hemsida!


dejanadelic@hotmail.com